Coaching er et verktøy som gir hurtige resultater. Det er i dag utbredt at ledere, topp-idrettsutøvere, artister og andre som er avhengige av å prestere på et høy nivå benytter seg av personlig coach.  

Det er også nyttig at ledere lærer seg grunnleggende coaching som lederverktøy, da dette bidrar til økt personlig ansvar, hurtigere læring og indre motivasjon hos medarbeiderne.

Coachen er en fortrolig sparringpartner som skaper refleksjon og bevisstgjøring. En dyktig coach inspirerer og utfordrer til handling.

Jeg tilbyr individuell coaching, mental trening, gruppecoaching og kurs i coaching. Sterke referanser.

SUPER-COACHING

Kraften til å utvikle personlig styrke, fleksibilitet og emosjonell tåleevne samt nysgjerrighet for utvikling og læring hos deg selv og hos dine medarbeidere er avgjørende hvis du vil skape en vinnerkultur. Inspirerende coaching kombinert med kunnskaper om empatisk kommunikasjon gir deg ferdighetene som trengs for å inspirere og utfordre den enkelte til personlig ansvar for egen vekst, – jeg kaller det supercoaching. En essensiell leder-ferdighet hvis du vil en utvikle en lærende organisasjon som stadig er i utvikling.
 

Ta Kontakt for en avtale.