Inspirator Trond Ullenes

Trond Ullenes er inspirator, coach, mental trener, kurs- og foredragsholder med 15 års erfaring.

Trond er spesialist på mellom-menneskelig arbeidsmiljø, samarbeid og kommunikasjon i personalgrupper. Kan vise til svært gode resultater med utviklingsprosesser i en rekke ulike virksomheter, både offentlige og private. 

Fagfelt er psyko-sosialt arbeidsmiljø, inspirerende ledelse, motivasjon/personlig styrke, konflikthåndtering, empatisk og tydelig kommunikasjon, bygging av suksess-kultur, omstillingsevne og lagspill. 

Har solid erfaring med å snu frustras joner og skape ny entusiasme hos enkeltpersoner og i prestasjons- og arbeidsgrupper, samt som rådgiver og mekler i personalkonflikter.

Har bakgrunn både som leder, tillitsvalgt og verneombud. Omfattende utdanning som coach fra Norge og Storbritania, samt tilleggsutdanning innen pedagogikk og arbeids- og organisasjonspsykologi.

Reist rundt i verden og lært fra de mest anerkjente psykologer, motivatorer og coacher internasjonalt. Er i et løp for å bli sertifisert trener i Ikkevoldskommunikasjon/ Anerkjennende kommunikasjon, ved Center for Nonviolent Communication. 

Daglig leder av Inspirato Group Global AS www.inspiratogg.com

Har hatt flere tusen deltakere på kurs og foredrag opp gjennom årene.

Lang erfaring som kurs- og prosessveileder for personal- og ledergrupper, samt coaching av ledere, medarbeidere, idrettsfolk og artister.

Les omtale og intervju hos samarbeidspartner Athenas

https://www.athenas.no/inspirasjon/intervju-trond-ullenes