Inspirator Trond Ullenes

Trond Ullenes er inspirator, coach, mental trener, kurs- og foredragsholder med 20 års erfaring.

Trond er spesialist på mellom-menneskelig arbeidsmiljø, samarbeid og kommunikasjon i personalgrupper. Kan vise til svært gode resultater med utviklingsprosesser i en rekke ulike virksomheter, både offentlige og private. 

Fagfelt er psyko-sosialt arbeidsmiljø, inspirerende ledelse, motivasjon/personlig styrke, konflikthåndtering, empatisk og tydelig kommunikasjon, bygging av suksess-kultur, omstillingsevne og lagspill. 

Har solid erfaring med å snu frustras joner og skape ny entusiasme hos enkeltpersoner og i prestasjons- og arbeidsgrupper, samt som rådgiver og mekler i personalkonflikter.

Har bakgrunn både som leder, tillitsvalgt og verneombud. Omfattende utdanning som coach fra Norge og Storbritania, samt tilleggsutdanning innen pedagogikk og arbeids- og organisasjonspsykologi.

Reist rundt i verden og lært fra de mest anerkjente psykologer, motivatorer og coacher internasjonalt. Er i et løp for å bli sertifisert trener i Ikkevoldskommunikasjon/ Anerkjennende kommunikasjon, ved Center for Nonviolent Communication. 

Driver enkeltpersonforetaket Sterk Formidling.

Har hatt flere tusen deltakere på kurs og foredrag opp gjennom årene.

Lang erfaring som kurs- og prosessveileder for personal- og ledergrupper, samt coaching av ledere, medarbeidere, idrettsfolk og artister.

Besøk meg gjerne også på www.trondullenes.no

Les omtale og intervju hos samarbeidspartner Athenas

https://www.athenas.no/inspirasjon/intervju-trond-ullenes