OM IVK (Ikkevoldskommunikasjon) / Kontaktskapende kommunikasjon

Kontaktskapende kommunikasjon / «Ikkevoldskommunikasjon, IVK (Nonviolent communication) er utviklet av den amerikanske psykologen og konfliktløseren Marshall B. Rosenberg gjennom en periode på 40 år. IVK er en kommunikasjonsform og væremåte som skaper dyp kontakt og forståelse mellom mennesker, på tvers av bakgrunn, kjønn, alder, nasjonalitet eller religion.

Som klinisk psykolog, inspirert av Carl Rogers, erfarte Marshall at empatisk kommunikasjon førte til raskere bedring blant de han arbeidet med. Med hans tilnærming opplevde menneskene at de ble sett og forstått. Han utarbeidet sin 4-trinns modell ut fra erfaringer om at kommunikasjon enten kan være kontaktskapende eller føre til avstand og lidelse mellom mennesker.

I grunnsynet ligger at alle menneske har de samme grunnleggende behovene uansett alder, kjønn, sosial posisjon og nasjonalitet. Han fant også at følelsene er signal på om behov er møtt eller ikke.

IVK er anerkjent verden over som et verktøy i konflikthåndtering og dialogfremmende kommunikasjon, enten det er i konfliktområder, i fengsler, mellom grupperinger og gjenger, på arbeidsplasser, i parforhold, foreldre/barn eller andre typer relasjoner mellom mennesker.

Med ikkevoldskommunikasjon (IVK) søker vi å tilegne oss sunne verdier basert på ærlighet og empati. Vi kan stå opp for oss selv samtidig som vi ivaretar den andre, og vi lærer å lytte og snakke med mer innlevelse og tydelighet. Ikkevoldskommunikasjon kalles også kontaktskapende-/empatisk-/anerkjennende kommunikasjon eller sjiraffspråket.»

Les mer på www.ivk.no  eller www.cnvc.org