Coaching er et verktøy som gir hurtige resultater. Det er i dag utbredt at ledere, topp-idrettsutøvere, artister og andre som er avhengige av å prestere på et høy nivå benytter seg av personlig coach. 

Det er også nyttig at ledere lærer seg grunnleggende coaching som lederverktøy, da dette bidrar til økt personlig ansvar, hurtigere læring og indre motivasjon hos medarbeiderne.

Coachen er en fortrolig sparringpartner som skaper refleksjon og bevisstgjøring. En dyktig coach inspirerer og utfordrer til handling .

Jeg tilbyr individuell coaching, mental trening, gruppecoaching og kurs i coaching. Sterke referanser.

 

INSPIRERENDE COACHING

Inspirerende coaching handler om å stille spørsmål som skaper eller forsterker energi hos den som blir coachet. Det handler om jobbe ut fra den moderne delen av hjernen (prefrontal cortex) samt å få fram godfølelsene for å styrke kreativitet, bidra til læring, ta nye valg eller gjennomføre handlinger som skaper ønskede resultater.

Inspirerende coaching får fram det beste i den andre gjennom bevisste vinklinger som bidrar til at den andre kommer i kontakt med sine iboende ressurser. 

SUPER-COACHING

Kraften til å utvikle personlig styrke, fleksibilitet og emosjonell tåleevne samt nysgjerrighet for utvikling og læring hos deg selv og hos dine medarbeidere er avgjørende hvis du vil skape en vinnerkultur.

Inspirerende coaching kombinert med kunnskaper om empatisk kommunikasjon / kontaktskapende kommunnikasjon gir deg ferdighetene som trengs for å inspirere og utfordre den enkelte til personlig ansvar for egen vekst, – jeg kaller det supercoaching. En essensiell leder-ferdighet hvis du vil en utvikle en lærende organisasjon som stadig er i utvikling.

Les mer om Empatisk kommunikasjon her OM IVK 

Ta Kontakt for en avtale. 

 

 

 

 

Del denne siden