Inspirator Trond Ullenes

Trond Ullenes er inspirator, coach, mental trener, kurs- og foredragsholder med 20 års erfaring. Internasjonalt sertifisert trener i Ikkevoldskommunikasjon (CNVC Certified Trainer), populært kalt Sjirafftrener.

Trond er spesialist på mellom-menneskelig arbeidsmiljø, samarbeid og kommunikasjon i personalgrupper. Kan vise til svært gode resultater med utviklingsprosesser i en rekke ulike virksomheter, både offentlige og private. Har også jobbet mye for frivillige organisasjoner, fagforbund, klubber, lag og interesseorganisasjoner.

Fagfelt er psyko-sosialt arbeidsmiljø, inspirerende ledelse, motivasjon/personlig styrke, konflikthåndtering, empatisk og tydelig kommunikasjon, formidling, veiledning, pedagogikk, bygging av suksess-kultur, omstillingsevne og lagspill. 

Har solid erfaring med å snu frustras joner og skape ny entusiasme hos enkeltpersoner og i prestasjons- og arbeidsgrupper, samt som rådgiver og mekler i personalkonflikter.

Har bakgrunn både som leder, tillitsvalgt og verneombud. Arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor. Omfattende utdanning som coach fra Norge og Storbritania, samt tilleggsutdanning innen pedagogikk og arbeids- og organisasjonspsykologi.

Reist rundt i verden og lært fra de mest anerkjente psykologer, motivatorer og coacher internasjonalt. Ble i 2022 sertifisert trener i Ikkevoldskommunikasjon (Anerkjennende-/ Empatisk-/Kontaktskapende kommunikasjon) ved Center for Nonviolent Communication. 

Les mer om Ikkevoldskommunikasjon her OM IVK

Driver enkeltpersonforetaket Sterk Formidling.

Har hatt flere tusen deltakere på kurs og foredrag opp gjennom årene.

Lang erfaring som kurs- og prosessveileder for personal- og ledergrupper, samt coaching av ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, idrettsfolk og artister.

Besøk meg gjerne også på www.trondullenes.no

Les omtale og intervju hos samarbeidspartner Athenas

https://www.athenas.no/inspirasjon/intervju-trond-ullenes

 

 

 

 

 

 

 

Del denne siden