Konflikter foregår i hverdagen hele tiden. Så snart mennesker er samlet, er det kime til konflikt, rett og slett fordi vi er forskjellige. Det er lett å irritere seg over det andre gjør/ikke gjør, eller det andre sier/ikke sier. Ofte håndterer vi dette noenlunde greit selv, men noen ganger kjører det seg fast slik at vi trenger hjelp av en tredje person, megleren. Megleren skal ikke løse konflikten, men bidra til at partene forstår hverandre, og dermed gi grunnlag for den gode dialogen som kan føre til at de selv finner løsningene. Vendepunktet kommer ofte når partene virkelig forstår hverandres GRUNNLEGGENDE BEHOV.

Jeg baserer min tilnærming til konflikt på at det ikke er våre grunnleggende behov som er i konflikt, men derimot STRATEGIENE vi velger (ofte har vi en favorittstrategi). Empati er et nøkkelbegrep for å løse konflikter, og trening i konflikthåndtering handler om å "oversette" anklager, bebreidelser og kritikk til behov.

I bunn ligger kunnskaper om og trening i Kontaktskapende kommunikasjon / Ikkevoldskommunikasjon (IVK), basert på arbeidet til den amerikanske psykologen og konfliktmegleren Marshall B. Rosenberg. IVK er anerkjent verden over som et verktøy i konflikthåndtering og dialogfremmende kommunikasjon, enten det er i konfliktområder, i fengsler, mellom grupperinger og gjenger, på arbeidsplasser, i parforhold eller andre typer relasjoner mellom mennesker.

Les mer her OM IVK  

Del denne siden